Stichting Stavast organiseert logeeropvang voor kinderen en (jong)volwassenen met autisme.

Stavast

Stavast is persoonlijk en kleinschalig. Stavast wil je helpen om onafhankelijk en zelfredzaam te worden en je handvatten aanreiken zodat je jouw talenten optimaal kunt benutten. Bij Stavast doe je succeservaringen op, ga je op avontuur en heb je sociale contacten.

Kinderen met autisme

Ruim 1% van de Nederlanders, ongeveer 200.000 mensen, heeft autisme. Het aantal mensen dat te maken heeft met autisme – zoals ouders, broers, zussen, partners, leraren en zorgverleners – is vele malen groter. Volgens psychiater en hoogleraar autisme Wouter Staal is autisme de ‘verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie.’

Wij vinden het belangrijk dat je het naar je zin hebt en je bij ons veilig en op je gemak voelt. Dit gebeurt vanuit een goede vertrouwensrelatie, voorspelbaarheid, structuur en een positieve sfeer. Hierdoor krijgt iedereen een kans zichzelf te zijn en zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te ontwikkelen.

Stavast biedt begeleiding aan kinderen en (jong)volwassenen vanaf 6 jaar met een ontwikkelingsstoornis zoals:

  • ASS: Autisme Spectrum Stoornis (PDD-NOS, Asperger, Klassiek autisme, MCDD);
  • AD(H)D: Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder;
  • GTS: Gilles de la Tourette;
  • Sociaal Communicatieve Stoornis;
  • NLD: Nonverbal Learning Disabilities;
  • DCD: Developmental Coordination Disorder;
  • ODD: Oppositional Defiant Disorder;
  • Angststoornissen;
  • Hechtingsproblematiek;
  • en/of een verstandelijke beperking.

Logeeropvang kinderen met autisme

Stavast biedt logeeropvang aan op drie vaste locaties in Nederland. Tijdens de logeerweekenden komen de kinderen en jongeren in contact met leeftijdsgenoten. Ze zien dan dat zij niet de enige zijn die speciaal zijn. Ze ervaren dit vaak als enorm fijn. Ze hoeven dan even niet op hun tenen te lopen maar mogen gewoon zichzelf zijn. Spelenderwijs oefenen zij ondertussen sociale vaardigheden. Ouders/ verzorgers en eventuele broers en zussen worden tijdens de logeerweekenden even ontlast zodat zij niet overbelast raken.

Klik hier voor meer informatie.

Meer informatie over onze logeeropvang?

Wilt u meer informatie voor onze logeeropvang voor kinderen met autisme? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons op nemen. Per mail via info@stavast.nu of op: M 06 18217152. Wij zijn in ieder geval op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar tijdens kantoortijden.