Home

Stichting Stavast is een landelijke organisatie voor kinderen en (jong)volwassenen met een ontwikkelingsstoornis zoals adhd, autisme of een verstandelijke beperking. Stavast wil deze mensen helpen om onafhankelijk en zelfredzaam te worden en hen handvatten aanreiken zodat ze hun talenten optimaal kunnen benutten. Wij willen iedere vorm van ondersteuning kunnen bieden die nodig is om jezelf te kunnen ontdekken, te ontwikkelen en te kunnen participeren in de samenleving.

We werken vraaggericht en kijken altijd samen welke begeleiding past bij de hulpvraag. Dit kan bijvoorbeeld weekendbegeleiding of thuisbegeleiding zijn. De ondersteuning kan qua omvang variëren van een paar uur ambulante begeleiding per jaar tot dagelijkse intensieve begeleiding.

Wij gaan uit van de eigen kracht van mensen en vinden het belangrijk dat iedereen het naar zijn zin heeft en zich bij ons veilig en op zijn gemak voelt. Dit gebeurt vanuit een goede relatie, voorspelbaarheid, structuur en positiviteit. Hierdoor krijgt iedereen een kans zichzelf te zijn en zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo te ontwikkelen.