Stavast biedt professionele begeleiding aan een diverse en brede doelgroep. Bij Stavast komen kinderen en jongeren met verschillende leeftijden en diagnoses. Leeftijden variëren van ongeveer 7 tot 25 jaar. Voor onze 16+ers hebben we extra aanbod, te vinden bij onze agenda. We zijn er enorm trots op dat onze jongeren bij Stavast elkaar accepteren en waarderen. Dat iedereen er mag zijn en we elkaar helpen in het opgroeien en ontwikkelen.

Stavast biedt begeleiding aan kinderen en (jong)volwassenen vanaf 6 jaar met bijvoorbeeld:

 • ASS: Autisme Spectrum Stoornis (PDD-NOS, Asperger, Klassiek autisme, MCDD);
 • AD(H)D: Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder;
 • GTS: Gilles de la Tourette;
 • FAS(D): Foetal Alcohol Syndroom
 • ODD: Oppositional Defiant Disorder;
 • Angststoornissen;
 • Hechtingsproblematiek;
 • Hoogbegaafdheid
 • Syndroom van Down
 • en/of een (licht) verstandelijke beperking.

Stavast beschikt niet over de middelen om mensen te ondersteunen wanneer zij:

 • Verpleging nodig hebben tijdens onze diensten;
 • Verslaafd zijn aan drugs of alcohol;
 • Ernstig grensoverschrijdend gedrag vertonen.

 

Stavast werkt samen met alle eventueel betrokken zorgorganisaties om zo eenduidig dezelfde doelen te bereiken. Bij de start van onze zorg bekijken we in overleg welke jongeren bij elkaar passen. Gedurende onze zorg wordt dit geëvalueerd en indien nodig aangepast. De jongeren die bij Stavast komen moeten in een groep kunnen functioneren. Gedurende de logeeropvang is er 24 uur per dag professionele begeleiding. De bezetting daarbij is ongeveer 1 op 3. De groepsgrootte is ongeveer 15. Binnen deze groep zijn 3 kleinere groepjes gekoppeld aan een vaste begeleider die onder andere zorg draagt voor persoonlijke gesprekken omtrent doelen, hygiëne, bedtijden en medicatie.