Voor iedereen die begeleiding krijgt vanuit Stavast wordt een ondersteuningsplan gemaakt. Een persoonlijk ondersteuningsplan dient als hulpmiddel en geeft richting aan de ondersteuning in de praktijk. Het plan wordt in samenspraak met de jongere, ouders/verzorgers en het sociale netwerk van deze persoon gemaakt. Het ondersteuningsplan is gericht op de jongere en zijn of haar (leer-)doelen. Hoofddoel is het vergroten van zelfredzaamheid op verschillende gebieden. Het ondersteuningsplan wordt minimaal eenmaal per jaar met de jongere, ouders/verzorgers en begeleiders geëvalueerd en bijgesteld.