Klanttevredenheid

Tevreden klanten is waar we het allemaal voor doen. Bij ons laatste klanttevredenheidsonderzoek waardeerde onze klanten de gehele dienstverlening met een 8,9.

Kwaliteitsbeleid

Stavast bekijkt continu of ze haar dienstverlening kan verbeteren. Alle processen binnen Stavast worden gezien als cyclisch en worden daarom regelmatig geëvalueerd, bijgesteld en verbeterd.

Onze maatstaven voor kwaliteit en kwaliteitshandhaving zijn het product van onze eigen waarden en de wensen en behoeftes van klanten. Daarnaast opereert Stavast vanuit de kaders die door externe instituten en de overheid worden opgesteld:

  • Er worden kwaliteitskeuringen uitgevoerd bij Stavast door de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit.
  • Een gedeelte van de begeleiders is SKJ geregistreerd. 
  • Stavast voldoet aan de eisen die door de Kwaliteitswet Zorginstellingen worden opgesteld en die door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) worden bewaakt.
  • Stavast voldoet aan de Kwaliteitskaders Gehandicaptenzorg en werkt volgens de Zorgbrede Governance code Gehandicaptenzorg.
  • Stavast is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op grond van de Wet toelating zorginstellingen, erkend als zorginstelling voor persoonlijke verzorging en begeleiding. 
  • Stavast is aangesloten bij de NBAV; Nederlandse Branche vereniging Aangepaste Vakanties.
  • Stavast heeft als organisatie een VOG, Verklaring Omtrent het Gedrag. Deze is afgegeven door het Ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Stavast is een erkend leerbedrijf.

Uiteraard heeft Stavast een privacyreglement zodat de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens gewaarborgd is.