Een kind met een ontwikkelingsstoornis opvoeden vraagt vaak enorm veel van ouders/verzorgers. Het kind vraagt om meer aandacht en energie en het geeft vaak meer problemen op de crèche, school, BSO of sportclub. Ook de omgeving kan niet altijd begrip opbrengen voor de situatie waarin de ouders of verzorgers verkeren. Ouders doen erg hun best, maar krijgen van hun kinderen soms weinig of geen positieve respons terug. De draaglast kan te groot worden en men krijgt het gevoel alsof men de situatie niet aan kan. Dit kan bijzonder vervelend zijn, omdat iedere ouder het allerbeste voor zijn kind wenst.

Stavast heeft jarenlange ervaring in het professioneel begeleiden van kinderen met een ontwikkelingsstoornis en kan zowel de kinderen als hun ouders/verzorgers ondersteunen. Samen gaan we op zoek naar de juiste balans, rust en stabiliteit van waaruit aan de ontwikkeling kan worden gewerkt en iemand in zijn of haar element is. Een situatie creëren waarin iedere betrokkene zich fijn voelt. De eigen kracht en het persoonlijk welbevinden staan daarbij voorop.