Voor iedereen die begeleiding krijgt vanuit Stavast wordt een ondersteuningsplan gemaakt. Dit plan is persoonlijk en richt zich op één persoon en zijn of haar netwerk. Een ondersteuningsplan dient als hulpmiddel en geeft richting aan de ondersteuning in de praktijk. Het plan wordt in samenspraak met de klant, ouders/verzorgers en het sociale netwerk van deze persoon gemaakt. Het ondersteuningsplan is gericht op de klant en zijn of haar (leer-)doelen. Hoofddoel is het vergroten van zelfredzaamheid op verschillende gebieden. Het ondersteuningsplan wordt minimaal eenmaal per jaar met de klant, ouders/verzorgers en begeleiders geëvalueerd en bijgesteld.